De Verlokker

Een vreemde snuiter die tussen het publiek verschijnt en verdwijnt. De Verlokker is op zoek naar “loeders” die in de lucht zweven.

De Verlokker Ruut van Hooft Straat- +theaterproducties

De Verlokker is straattheater ofwel maskertheater op straat.

Je hoort en ziet ze niet maar wanneer de Verlokker één gewaar wordt tracht hij deze te vangen met zijn klapkist.

Dit is een korte straattheateract die verscheidene keren wordt opgevoed aan gevuld met animatie.