Ing. Maarten van Splundert

Gezeten in een rolstoel maakt hij de omgeving tot zijn bezit. Aan deze man van 78 jaar moet u geen aandacht besteden en vooral zien te ontwijken.

Ing. Maarten van Splundert Ruut van Hooft Straat- +theaterproducties

Geruchtmakende animatie

Chagrijnig, schreeuwend en op iedereen foeterend maakt hij een ieder die voor zijn voeten komt, het leven moeilijk.

Elke opmerking is verkeerd ook al is deze positief.

Van Splundert dopt zijn eigen boontjes wel.