Workshop Clowning

Ga voor de opleiding tot clown of workshops naar de site                                           Clownschool Buus 


Daar wordt de basis  gelegd voor professioneel ambachtelijk clownswerk of het doel nu de straat, het theater is of het spelen in de zorg.

Tijdens  de training maak  maak je kennis met de volgende basisbenodigdheden :

  • Het van teen tot totaal onderbouwen van de clown door fysieke training. Het spelen van de clown verlangt fysieke ondersteuning en het lichaam biedt dan ook veel spel materiaal.
  • Het ontdekken van het nut van de eenvoud, het hanteren en omzetten van blokkades en drempels tot boeiend clownspel.
  • Het inzien van de waarde van de ruimte, het ritme, de timing en de dynamiek.
  • Het leren vergroten, het herhalen, de interactie, het samenspel, de focus.

Elk weekend richt zich voor een belangrijk deel op wat je zelf in huis hebt; hoe sta je voor het publiek , heb je contact met het materiële en immateriële stof die je zelf inbrengt en hoe deel je dat met het publiek. Geholpen door eerder oefeningen in vergroting, herhaling, timing , vlak gebruikt enzovoort wordt alles omgezet tot boeiend clownspel.

Ruut heeft meer dan veertig jaar clownservaring op straat , in het theater , voor jong en oud en is zeker  al 17 jaar werkzaam als Clini Clown.